توزیع اسکناس نو در ۵۰شعبه منتخب آغاز شد

اسکناس نو ۵۰۰ و هزار تومانی، به مناسبت عید­غدیر از امروز ­توسط ۷ بانک و در ۵۰ شعبه منتخب به مدت ۵ روز توزیع می شود.