ادامه پیگیری مطالبات سهامداران در هفته جاری/ قیمت‌گذاری دولتی کالاهای بورسی دو مغایرت قانونی و اساسی دارد

یک عضو شورای عالی بورس خواستار احترام گذاشتن دولت به اصل مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار رسمی کالا شد.