جشن عقد قبلام و دانیال توسط جناب خان +فیلم

در این قسمت از برنامه خنداونه جشن عقد قبلام و دانیال توسط جناب خان را مشاهده می‌کنید ؛