توقف عطف به ماسبق شدن قوانین در حوزه واردات/ روند فعلی بازار برای فعالان اقتصادی پرریسک است

رئیس فدراسیون واردات خواستار توقف عطف به ماسبق شدن قوانین به ویژه درخصوص پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای فعالان اقتصادی شد و گفت: این تصمیم نه تنها با بند ۵ قانون مدنی بلکه در تضاد با بندهایی از قانون اساسی است.