صادرات فرش در وضعت نامناسبى قرار دارد/ زخم عمیق خودتحریمى بر صنعت فرش

رییس اتحادیه واردکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف به اثر منفى خودتحریمى ها بر صنعت فوش دستبافت اشاره کرد و افزود: صادرات فرش در وضعیت مناسبى قرار ندارد.