واکنش عضو شورای شهر به آب مفت در تهران؛ باید گران شود

عضو شورای شهر با تاکید روی لزوم توجه به بحران آب در تهران، در یک چشم‌انداز دراز مدت گفت: بهای آب در تهران باید منطقی شود.