جزئیات بازداشت 8نفزاز اعضای شوراهای شهرستان‌های استان تهران

رئیس شورای استان تهران گفت: پرونده افراد بازداشت شده هنوز در هیات حل اختلاف مرکزی بررسی نشده است.