اعترافات هولناک قاتلی‌که نامش روی دیوار بود

جوان 25 ساله در حالی به قتل وحشتناک دخترخاله اش در مشهد اعتراف کرد که مقتول نام او را با خون خود روی دیوار منزل مسکونی نوشته بود!