واکنش خرید جنجالی پرسپولیس به شکایت تراکتور

مهدی ترابی می‌گوید هیچ اطلاعی از شکایت تیم تبریزی ندارد.