بازار داغ تعمیرگاه‌ها و سمساری‌ها با کمبود و گرانی کالا

کمبود لوازم خانگی در امین حضور و قیمت‌های سرسام آور، بازار سمساری‌ها، تعمیرکاران و کیش و قشم را داغ کرد.