تجدید ارزیابی دارایی بانک ها بخت افزایش سرمایه را باز می کند

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی،گفت:معافیت مالیاتی بانک ها در خصوص افزایش سرمایه نیاز به قانون دارد در این رابطه دولت باید لایحه ارائه کند.