فردا آخرین مهلت ثبت‌نام کارشناسی علمی‌کاربردی

داوطلبان دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال 1397 تا فردا یکشنبه برای ثبت‌نام مهلت دارند.