مترویی که از انفجار هسته‌ای در امان خواهد بود +تصاویر

تابستان امسال برای اولین بار ممنوعیت عکاسی از ایستگاه های متروی تاشکند، پایتخت ازبکستان برداشته شده است. آموس چاپل، عکاس، از هنر، معماری و سیستم حفاظت از انفجار هسته‌ای این محل، که مجهر به قدیمی‌ترین سیستم مترو آسیای میانه است، عکاسی کرده که در زیر می‌بینید.