«تاپیکو» روی دست شستا ماند/ حکایت ادغام دو غول پتروشیمی همچنان به زمان نامعلوم موکول شد

طبق گفته مدیرعامل شستا در تاریخ 13 خرداد ماه، قرار بود ادغام دو شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی از تاریخ 24 مردادماه با واگذاری16 درصد ازسهام «تاپیکو» به ارزش سه هزار و 300 میلیارد تومان کلید خورد که از قرار معلوم برای این بلوک مشتری پیدا نشد.