خروج توتال از ایران تاثیری بر روابط دیپلماتیک ایران و فرانسه ندارد

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: خروج شرکت توتال از ایران تاثیری بر روابط دیپلماتیک کشورمان با فرانسه ندارد.