آزار و شکنجه دختر 7ساله توسط مرد موادفروش

پرونده آزار دختر هفت‌ساله‌ای که از سوی موادفروش پدرش مورد آزار و اذیت قرار گرفته و به طور اتفاقی از سوی مددکاران شناسایی شده‌ بود، یک بار دیگر در دادگاه کیفری استان تهران به جریان افتاد.