یوزهای آسیایی در تله معدنکاوان

اکتشاف معدن «D19» در مهم‌ترین زیستگاه یوز در بافق یزد دوباره روی میز مذاکره مسئولان رفت.