استخدام برنامه نویس در شرکت فناوران اطلاعات پیشخوان ایرانیان

شرکت فناوران اطلاعات پیشخوان ایرانیان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.