گرفتاری جدید مردم خوزستان

«عراقی‌ها هرچیزی دم دستشان باشد می‌خرند. برنج، مرغ، گوشت و ماهی اقلام مورد نیاز آنهاست که از بازار خریداری می‌کنند و صاحبان سوپرمارکت‌ها برای اینکه با دلار معامله کنند، از عرضه اقلام به مردم بومی خودداری می‌کنند»؛ این جمله و جملات مشابه در حاشیه اروندکنار از زبان مردم محلی بارها شنیده می‌شود.