رانت میلیاردی حراج طلا

حراج سکه در قالب پیش‌فروش از سوی بانک مرکزی آن هم در آستانه تحریم‌ها، التهابی در بازار به راه انداخت که فقط بخش مشخصی از اقتصاد بی‌نظارت ایران، سودهای کلان به جیب زدند.