استخدام برنامه نویس #C در تهران

یک شرکت معتبر خصوصی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.