استخدام برنامه نویس دلفی در اصفهان

شرکت مدیران تحلیل گر سپاهان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در اصفهان، اقدام به جذب نیرو با شرایط زیر می نمایند.