ترافیک شامگاهی، جاده‌های مازندران را قفل کرد

ترافیک در جاده کندوان در غرب استان از عصر امروز سنگین است و با وجود یکطرفه شدن جاده به سمت تهران، باز هم تردد با کندی در جریان است .