برداشت نوبرانه فندق

برداشت نوبرانه فندق در اشکورات رحیم آباد رودسر گیلان آغاز شد.