سرمربی کلمبیایی جانشین کی‌روش می‌شود؟

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال هندوراس ممکن است جانشین کی‌روش در تیم ملی فوتبال ایران شود.