تقدیر بانک آینده از «خالو قنبر» نوازنده نی جفتی

بانک آینده از قنبر راستگو معروف به «خالو قنبر» نوازنده پیشکسوت نی جفتی در جزیره کیش تقدیر کرد.