زیمنس همکاری با ایران را کاهش می‌دهد

یک روز پس از پیام تویتتری ریچارد گرنل در مورد فعالیت‌های زیمنس در ایران، زیمنس تأیید کرد که همکاری اقتصادی خود با ایران را کاهش می‌دهد. ریچارد گرنل، سفیر آمریکا در آلمان است.