خطر شیوع بیماری‌های گرمسیری در اروپا

با بالا رفتن دما در اروپا، شیوع بیماری‌های گرمسیری این منطقه را تهدید می‌کند.