آیا نوشیدن آب در کاهش وزن نقش دارد؟

برای تقویت کاهش وزن باید سوخت و ساز بدن خود را افزایش دهید و آب می‌تواند کمک حال شما در این مسیر باشد.