احتکار کالا و ارز توسط برخی سودجویان/ گرانفروشی نارضایتی مردم را دوچندان کرده است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت جلوگیری از احتکار ارز و کالا گفت: متاسفانه شاهد هستیم که عده ای از شرایط موجود سوء استفاده کرده و اقدام به احتکار کالا و ارز کرده اند.