بازار خودرو با دریافت مابه‌التفاوت ارز طوفانی‌تر خواهد شد

مصوبه جدید دولت مبنی بر دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و بازار ثانویه، بسیاری از واردکنندگان از جمله واردکنندگان خودرو را وارد چالش جدیدی کرده است. اکنون در بازار خودرو مسئله قیمت خودرو‌های پیش فروش شده به میان آمده چرا که قیمت نهایی با آن‌چیزی که در بند 5 آمده متفاوت خواهد بود و سوال این است که آیا مردم راضی به پرداخت مبلغ مازاد خواهند شد؟