آخرین اخبار از شکایت ایران از آمریکا در دادگاه لاهه از زبان ظریف

وزیر امور خارجه آخرین وضعیت شکایت ایران از آمریکا در دادگاه بین‌المللی لاهه را تشریح کرد.