از فدراسیون اصرار از کی‌روش انکار

فدراسیون فوتبال و مدیران وزارت ورزش می‌گویند کی‌روش سرمربی ایران است اما سرمربی پرتغالی در لفافه از فدراسیون و وضعیت تیم ملی انتقاد می‌کند. به نظر می‌رسد تیم ملی ایران با این روند کیلومترها از رسیدن به قهرمانی آسیا فاصله دارد.