تورم 9.7درصدی در دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه/ افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری

بنا به گزارش‌های مرکز آمار نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١٣٩٧ به ٩,٧ درصد رسیده که نسبت به همین آمار در ماه قبل (٨,٧ درصد) ١.٠ واحد درصد افزایش داشته است.