پاسخ دندان شکن آفریقای جنوبی به دخالت ترامپ

ترامپ به‌ دلیل توییتی که در اعتراض به طرح اصلاح اراضی آفریقای جنوبی منتشر کرد، از سوی کیپ تاون به داشتن اطلاعات غلط متهم شد.