کشف بیش از یک میلیون نخ سیگار قاچاق

رییس پلیس استان کرمانشاه از کشف یک میلیون و ۷۸ هزارو ۶۴۰ نخ سیگار قاچاق در مارک های مختلف در شهرستان پاوه خبر داد.