برپایی بزرگترین سفره بنفش ایران

دبیر جشنواره سفره بنقش بیرجندی‌ها گفت: چهارم آذرماه بزرگترین سفره بنفش ایران با هدف معرفی غذای سنتی«قروت»در بیرجند برپا می‌شود.