زیباترین خبر و تصویر این روزهای فوتبال ایران

اشگاه کلوب بروژ پیراهن شماره ۱۰ این تیم را به خرید جدید و ستاره ایرانی خود داد.