خطوط هوایی فرانسه پروازها به ایران را متوقف می‌کند

پس از آنکه خطوط هوایی انگلستان اعلام کرد که پروازهای خود به تهران را در ماه سپتامبر متوقف خواهد کرد، خطوط هوایی فرانسه نیز اعلامیه‌ای مشابه صادر کرده است.