بولتون: با روسیه در خصوص دخالت در انتخابات آمریکا به توافق نرسیدیم

مشاور امنیت ملی آمریکا بعد از دیدار با همتای روس خود گفت که واشنگتن با مسکو در مورد دخالت روسیه در انتخابات آمریکا نتوانست به توافقی دست یابد.