خطر ابتلا به بیماری‌های ریوی با دود سیگار در خردسالی

بررسی‌های متعدد دانشمندان آمریکایی نشان داده است، قرار گرفتن در معرض دود سیگار در دوران کودکی ممکن است خطر ابتلا به بیماری‌های ریوی در بزرگسالی را افزایش دهد.