طرح ممنوعیت تحویل سکه در صورت تبدیل شدن به قانون عطف به ماسبق نمی‌شود

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورت تصویب طرح ممنوعیت تحویل سکه، طبیعتا چنین قانونی شامل افرادی که قبلا سکه پیش خرید کرده‌اند، نمی‌شود.