کشتی‌های چینی در تملک مالکان ایرانی است

استاندار هرمزگان در خصوص وجود کشتی های چینی در آب های این استان گفت: همه کشتی های چینی که مشغول صید (فانوس ماهیان) در آب های داخلی هستند، در تملک و یا اجاره مالکان ایرانی بوده و مجوزهای آن ها ایرانی است.