«پوست برنزه»؛ عامل شیوع سرطان پوست در دختران انگلیسی

نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد، علاقه به تغییر رنگ پوست و برنزه کردن آن، موجب شیوع سرطان پوست در میان دختران و زنان جوان انگلیسی شده است.