اگر بعد از خوردن شیرینی‌جات، آب می‌خورید منتظر دیابت باشید

نتایج یک بررسی جدید منتشر شده حکایت از آن دارد، نوشیدن آب بعد از مصرف مواد قندی و شیرینی‌جات احتمال ابتلا به دیابت را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.