پوکی استخوان و افزایش 30درصدی احتمال زوال عقل

براساس نتایج به دست آمده از یک پژوهش جدید، بیماران مبتلا به پوکی استخوان، 30 درصد بیش از دیگران در معرض ابتلا به زوال عقل هستند.