طرح مالیات بر عایدی مسکن در مجلس به جریان افتاد

نماینده مردم قزوین در مجلس بدون اشاره به تعداد امضاها، از تهیه طرح مالیات بر عایدی مسکن در مجلس شورای اسلامی خبر داد.