اولین سفر استانی محسنی بندپی به استان گلستان

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولین سفر استانی خود به استان گلستان سفر کرد.