زور تحریم به کدام صنعت ایران نمی‌رسد؟/ حداقل‌سازی هزینه‌های اجتماعی تحریم باید هدف‌گذاری شود

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی خواستار تغییر جهت سرمایه گذاری در صنایع فعال به منظور کاهش تاثیرات نحریم های اقتصادی شد .