بدی هوا، هواپیمای حامل وزیر نفت را در شیراز نشاند

مدیر روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان فارس گفت: به دلیل نامساعد بودن هوا، پرواز حامل وزیر نفت از تهران به عسلویه، به سمت شیراز تغییر مسیر داد و در فرودگاه این شهر به زمین نشست.